ปั๊มน้ำระบบน้ำดีและน้ำเสีย

Home / ปั๊มน้ำระบบน้ำดีและน้ำเสีย
CALPEDA NM-NMD

CALPEDA NM-NMD

CALPEDA NM-NMD

CIMM AFE CE

CIMM AFE CE

CIMM AFE CE

EBARA 3D

EBARA 3D

EBARA 3D

EBARA 3M

EBARA 3M

EBARA 3M

EBARA CDX

EBARA CDX

EBARA CDX

EBARA CMB

EBARA CMB

EBARA CMB

EBARA DWO

EBARA DWO

EBARA DWO

EBARA FSA

EBARA FSA

EBARA FSA

EBARA  Inline Pump LPS

EBARA Inline Pump LPS


ปั๊มน้ำแบบชนยอย

ปั๊มน้ำแบบชนยอย "EBARA" GS Series

ปั๊มน้ำแบบชนยอย "EBARA" GS Series

Horizontal Multistage Pump ELETROKOVINA

Horizontal Multistage Pump ELETROKOVINA

ปั๊มน้ำแบบชนยอย KAWAMOTO GE-2M

ปั๊มน้ำแบบชนยอย KAWAMOTO GE-2M

ปั๊มน้ำแบบชนยอย KAWAMOTO GE-2M

ปั๊มน้ำแบบใบกึ่งเปิด

ปั๊มน้ำแบบใบกึ่งเปิด "CALPEDA" รุ่น A

ปั๊มน้ำแบบใบกึ่งเปิด "CALPEDA"

ปั๊มแช่(ปั๊มจุ่ม) Tsurumi รุ่น B

ปั๊มแช่(ปั๊มจุ่ม) Tsurumi รุ่น B

ปั๊มแช่(ปั๊มจุ่ม) Tsurumi รุ่น B

ปั๊มแช่(ปั๊มจุ่ม) Tsurumi รุ่น U ใบพัดแบบ Vortex

ปั๊มแช่(ปั๊มจุ่ม) Tsurumi รุ่น U ใบพัดแบบ Vortex

ปั๊มแช่(ปั๊มจุ่ม) Tsurumi รุ่น U ใบพัดแบบ Vortex

ปั๊มน้ำ Masterflow

ปั๊มน้ำ Masterflow

ปั๊มน้ำ Masterflow แบบหลายใบพัดทรงนอน รุ่น MCI

ปั๊มน้ำทรงยืนแบบหลายใบพัด

ปั๊มน้ำทรงยืนแบบหลายใบพัด "CNP"

ปั๊มน้ำทรงยืนแบบหลายใบพัด "CNP" รุ่น CDL, CDFL

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบสตัฟชาร์ป

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบสตัฟชาร์ป "Masterflow"

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบสตัฟชาร์ป "Masterflow" รุ่น MDSL

ปั๊มน้ำแบบใบกึ่งเปิดดูดตะกอน

ปั๊มน้ำแบบใบกึ่งเปิดดูดตะกอน "HC PUMPS"

ปั๊มน้ำแบบใบกึ่งเปิดดูดตะกอน "HC PUMPS"

ปั๊มน้ำแบบกำลังเครื่ิองยนต์

ปั๊มน้ำแบบกำลังเครื่ิองยนต์ "HC PUMPS"

ปั๊มน้ำแบบกำลังเครื่องยนต์ "HC PUMPS"

มีระบบแวคในตัวดูดน้ำได้โดยไม่ต้องล่อน้ำ

ปั๊มน้ำทรงยืนแบบหลายใบพัด

ปั๊มน้ำทรงยืนแบบหลายใบพัด "Groundfos"

ปั๊มน้ำทรงยืนแบบหลายใบพัด "Groundfos" รุ่น CR,CRI

ปั๊มน้ำหอยโข่ง

ปั๊มน้ำหอยโข่ง "กรุนฟอส"

ปั๊มน้ำหอยโข่ง "กรุนฟอส"

มีให้เลือกหลากหลายรุ่นตามการใช้งานจริง

ปั๊มน้ำ VENZ

ปั๊มน้ำ VENZ

ปั๊มน้ำหอยโข่ง "VENZ"