บูสเตอร์ปั้มคืออะไร

HOME / บูสเตอร์ปั้มคืออะไร

บูสเตอร์ปั้มคืออะไร

บูสเตอร์ปั้ม (Booster pump) หรือปั้มน้ำเสริมแรงดัน คือระบบปั้มน้ำที่ทำหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำในอาคารให้มีแรงดันที่คงที่สม่ำเสมอ โดยสามารถกำหนดแรงดันน้ำที่ต้องการใช้งานได้ เหมาะกับระบบที่มีการใช้น้ำสูง และมีแรงดันน้ำไม่พอ ซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวางทั้งในอาคารใหญ่ จนกระทั่งในครัวเรือนที่มีการใฃ้น้ำในปริมาณมาก

หลักการทำงานของ Booster Pump

เมื่อมีการเปิดใช้น้ำในระบบ ระดับแรงดันจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนถึงค่าที่ตั้งไว้ สวิตช์แรงดัน (Pressure switch) จะสับให้ระบบจ่ายไฟให้มอเตอร์ทำงานดูดน้ำเข้าสู่ระบบ ระดับแรงดันน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่กำหนดสวิตช์แรงดันก็จะสับให้ระบบหยุดจ่ายไฟ แต่ในกรณีที่มีการใช้น้ำมากจนปั้มตัวที่หนึ่งทำงานไม่ทันทำให้ระดับแรงดันตกลงหรือไม่เพิ่มขึ้น ตู้ควบคุมปั้มน้ำก็จะสั่งให้ปั้มอีกตัวทำงานเสริม (ในกรณีที่เป็นชุดบูสเตอร์ที่มีปั้มสองตัวขึ้นไป) จนค่าแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นและคงที่ปั้มจึงจะหยุดการทำงาน

การเพิ่มแรงดันน้ำในระบบโดยบูสเตอร์ปั้มนั้น จำเป็นต้องอาศัยถังแรงดันไดอะแฟรม ( Pressure Diaphragm Tank ) เข้ามาช่วยในระบบเพื่อหน่วงการทำงานของปั้ม ช่วยรับแรงกดและแรงกระแทกของน้ำในระบบขณะที่ปั้มหยุดหรือเริ่มทำงาน

ลักษณะการใช้งาน Booster Pump

จ่ายน้ำขึ้นสู่อาคารโดยตรง โดยสูบน้ำจากบ่อพักน้ำใต้ดินเข้าสู่ระบบในอาคารโดยตรง ส่วนมากจะใช้ในอาคารสูงไม่เกิน 5 ชั้น ( แล้วแต่ความสามารถของตัวปั้ม )
ช่วยเสริมแรงดันในระบบอาคารสูง ทำหน้าที่เสริมแรงดันน้ำในชั้นบนๆ ที่อยู่ติดกับถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าทำให้แรงดันน้ำไม่เพียงพอ
This entry was posted in ระบบปั๊มน้ำ and tagged ปั๊มน้ำ. Bookmark the permalink.

Comments

Search Here