About us

HOME / About us

ประวัติบริษัท / Company’s History
บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2559 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ ต่างๆ พร้อมบริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบน้า ระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยทีมช่างที่ชำนาญ

นโยบายบริษัท
ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม มุ้งเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจไมตรี ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ให้กับบุคลากรเพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

สินค้าที่บริษัทจำหน่าย
 ระบบเครื่องเติมอากาศ แอร์ปั๊ม   ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย  ประเภทสินค้า  ปั๊มน้ำหอยโข่ง  ปั๊มจุ่ม   ถังแรงดัน ถังเก็บน้ำ  ระบบส่งกำลัง  มอเตอร์ไฟฟ้า  มอเตอร์เกียร์ เกียร์ทดรอบ อินเวอร์เตอร์  รอกไฟฟ้า รอกมือสาว  อุปกรณ์เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือช่าง  ฯลฯ  พร้อมให้คำปรึกษาและบริการหลังการขายโดยช่างและฝ่ายขายผู้มีประสบการณ์


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาไทย บริษัท ไฮ คอนโทรล จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ HIGH CONTROL CO.,LTD.
วันที่จดทะเบียน 22 สิงหาคม 2559
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0135559016160
กรรมการบริษัท นางสาวสินีนาฏ พุมมา
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท
ที่ตั้ง 35/12 หมู่ 1 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ +662 073 7878
โทรสาร +662 073 7879
E-Mail hc.sale@hotmail.com